1. Klub Miłośników Historii

„ Z HISTORIĄ ZA PAN BRAT”

- skierowana do uczniów klas 4-6 wybitnie uzdolnionych, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu historii.

Przedstawiamy bogatą ofertę zajęć w naszym Klubie:

·                                     Koło historyczno –teatralne,

·                                     Konkursy: wiedzy historycznej, plastyczny, recytatorski,

·                                     Wycieczki po okolicy – zabytki i miejsca pamięci na       Bielanach,

·                                     Ciekawe miejsca w Warszawie (Sejm RP, muzea i   pomniki),

·                                     Spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi,

·                                     Kącik poezji patriotycznej,

 

Klub poprowadzi doświadczony nauczyciel historii

p. mgr Małgorzata Piotrkowska.

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 14:30-17:00

w następujące dni:

Poniedziałek 14.45-16.45 /2 godz./

Wtorek 15.30-16.30/ 1 godz./

Czwartek 14.30-15.30/1godz./

(Podane godziny mogą ulec zmianie)

Początek zajęć w dniu 17 września.

 

 

 

2. „Uwierz w siebie i innych”

- dotyczy uczniów mających problemy z własną osobowością, nauką w szkole oraz funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej.

Oferujemy następujące formy zajęć:

·                                            Pomoc w odrabianiu lekcji,

·                                            Przygotowanie do sprawdzianów i konkursów,

·                                            Zajęcia plastyczne, czytelnicze, „mini konkursy”   wiedzy,

·                                            Zajęcia socjoterapeutyczne: Trening    Zastępowania Agresji metodą „ART”,

·                                            Zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz    aktywne metody spędzania czasu wolnego,

·                                            Spotkania z psychologiem, przedstawicielami Straży    Miejskiej oraz innymi specjalistami od      uzależnień.

 

Zajęcia prowadzone będą, przez trenera „ART” i nauczyciela

w S.P.nr 133

p. mgr Małgorzatę Piotrowską,

Rozkład zajęć:

Środa 15-16.30

Czwartek 15.30-16.30

Piątek 14.30-16.00

(Godziny mogą ulec zmianie)

Początek zajęć w dniu 19 września o godz.15.00.

      O szczegóły prosimy dowiadywać się poprzez kontakt ze Szkołą Podst. Nr 133, tel.8342831 lub osobiście - do p.Małgorzaty Piotrowskiej.

Zgłoszenia i zapisy jak wyżej.

                               

                                   3. „Dbam o Twój talent”

      Celem zajęć jest odkrywanie uzdolnień i talentów uczniów oraz pomoc

w uaktywnianiu i określaniu zainteresowań dzieci w obszarach: artystycznym, humanistycznym, naukowym, sportowym czy społecznym, przy jednoczesnym dbaniu o harmonijny rozwój w obszarach psychicznym i emocjonalnym zdolnego dziecka.

             W zakresie pracy z uczniem chcemy:

-     stwarzać dzieciom warunki do odkrywania, poznawania swoich      zdolności,

-     kształtować u dzieci wiarę we własne możliwości,

-     zachęcać do twórczej aktywności,

-     kształtować ucznia kreatywnego i o szerokich horyzontach umysłowych,

-     zwracać szczególną uwagę na zachowanie harmonii i higieny psychicznej dziecka uzdolnionego.

      

             W ramach współpracy z rodzicem możemy zaoferować:

-     wsparcie rodziców i opiekunów w odkrywaniu uzdolnień

       i zainteresowań dzieci,

-     pomagać we wskazywaniu narzędzi pomocnych

       do stymulowania rozwoju uzdolnień i zainteresowań dzieci.

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowej pracy w grupie,

 będą odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 133, ul. Fontany 3

w II grupach: dla uczniów

klas 1-3 i uczniów klas 4-6 od 17.09.2007

I     grupa (1-3)       poniedziałki       16:00-17:30

II    grupa (4-6)       czwartki          16:00 – 17:30

(terminy do ewentualnej zmiany)

Zajęcia prowadzone będą przez pedagoga p.mgr Artura Stopel.

O szczegóły proszę dowiadywać się pod numerem telefonu:

0 22 834-28-31 wew.20

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! !